Travian servers list - travian.de

travian.ae aetravian.com.ar ararabia.travian.com arabtravian.asia asiatravian.com.au autravian.ba batravian.bg bgtravian.com.br brtravian.cl cltravian.cc cntravian.com com
travian.cz cztravian.de detravian.dk dktravian.co.ee eetravian.com.eg egtravian.fi fitravian.fr frtravian.gr grtravian.hk hktravian.com.hr hrtravian.hu hu
travian.co.id idtravian.co.il iltravian.in intravian.ir irtravian.it ittravian.jp jptravian.co.kr krtravian.lt lttravian.lv lvtravian.ma matravian.com.mx mx
travian.com.my mytravian.net nettravian.nl nltravian.no notravian.co.nz nztravian.ph phtravian.pk pktravian.pl pltravian.pt pttravian.ro rotravian.rs rs
travian.ru rutravian.com.sa satravian.se setravian.si sitravian.sk sktravian.com.tr trtravian.tw twtravian.com.ua uatravian.co.uk uktravian.us ustravian.com.vn vn
travian.co.za za          


#ServerStart dateCroppersElephants
1travian.de ts5.travian.de 30 days agocroppers 15c15Add account (2/5)
2travian.de ts19.travian.de 64 days agocroppers 15c15157 elephants found yesterday (5/5)
3travian.de tx3.travian.de 97 days agoAdd an account to scan this server (2/5)
4travian.de ts2.travian.de 107 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
5travian.de ts1.travian.de 148 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
6travian.de tx2.travian.de 161 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
7travian.de ts4.travian.de 216 days agocroppers 15c15Add account (6/5)
8travian.de ts20.travian.de 231 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
9travian.de ts3.travian.de 274 days agoAdd an account to scan this server (2/5)
10travian.de ts29.travian.de 317 days agoAdd an account to scan this server (0/5)
11travian.de ts6.travian.de 394 days agoAdd an account to scan this server (0/5)